Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

Với mình thì thứ quan trọng nhất phải là sự thật , Con người có thể lừa dối nhau,  người xấu cũng có thể mượn những lý lẽ tốt đẹp,nhân nghĩa giả tạo để bao biện cho hành động xấu của mình, hoặc như lời hứa, lời nguyện của con người quá dễ dàng để thay đổi. NHƯNG đối với một vị PHẬT thì lời nguyện, lời hứa của họ khi thành đạo là sự chân thật tuyệt đối và mãi mãi không bao giờ mất đi.

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống
Quan Thế Âm Bồ Tát
Trong Phật Giáo Đại Thừa có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm với những hạnh nguyện to lớn,kinh sách cũng đã nói về Bồ Tát Quan Thế Âm trong vô lượng kiếp đã thành phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai nhưng vì muốn cứu độ chúng sanh nên đã  hiện thân Bồ Tát cùng 12 hạnh nguyện chính để cứu giúp muôn loài hữu tình.Nguyện thứ nhất Khi thành Bồ Tát (Quán Âm Bồ Tát đệ nhất nguyện)

Danh hiệu tôi tự tại quán âm
Viên thông thanh tịnh căn trần
Nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ hai Không nài gian khổ (Quán Âm Bồ Tát đệ nhị nguyện)

Nguyện một lòng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện biển đông
Vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ ba Ta bà ứng hiện (Quán Âm Bồ Tát đệ tam nguyện)

Chốn u minh nhiều chuyện khổ đau
Oan gia tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở mau mau cứu liền
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ tư Hay trừ yêu quái (Quán Âm Bồ Tát đệ tứ nguyện)

Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm ko hề nhiễu nhương
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ năm Tay cầm dương liễu (Quán Âm Bồ Tát đệ ngũ nguyện)

Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
Chúng sanh điên đảo đảo điên
An vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ sáu Thường hành bình đẳng (Quán Âm Bồ Tát đệ lục nguyện)

Lòng từ bi thương sót chúng sanh
Hỉ xả tất cả lỗi lầm
Không còn phân biệt sơ thân mọi loài
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ bảy Dứt ba đường dữ (Quán Âm Bồ Tát đệ thất nguyện)

Chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanh
Cọp beo thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện chúng sanh thoát nàn
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ tám giải thoát tù lao (Quán Âm Bồ Tát đệ bát nguyện)

Tội nhân bị trói hành hình rồi lại khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ chín làm thuyền Bát Nhã (Quán Âm Bồ Tát đệ cửu nguyện)

Giúp cho người vượt khúc lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết an nhiên niết bàn
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ mười tây phương tiếp dẫn (Quán Âm Bồ Tát đệ thập nguyện)

Vòng hoa thơm, kỹ nhạc lọng vàng
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
Quán Âm tiếp dẫn đưa đường về tây
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ mười một Di Đà thọ ký (Quán Âm Bồ Tát đệ đệp thập nhất nguyện)

Cảnh tây phương tuổi thọ không lường
Chúng sanh muốn sống mien trường
Quán âm nhớ niệm tây phương mau về
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ mười hai Tu hành tinh tấn (Quán Âm Bồ Tát đệ thập nhị nguyện)

Dù thân này tan nát cũng đành
Thành tâm nỗ lực thực hành
Mưới hai câu nguyện độ sanh đời đời
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Những ai trì chú và niệm danh hiệu đến ngài thì ít nhiều đều đã có cảm ứng và linh nghiệm . Cụ thể là mình muốn nhắc đến CHÚ ĐẠI BI , Một trong những câu chú nổi tiếng cầu Quan Thế Âm Bồ Tát được trích trong kinh Đại Bi Tâm Đà LA NI mà khi ngài thuyết ra chú này thì đã có được hình dáng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Ngàn Mắt Ngàn Tay. Ngoài ra bạn cũng có thể xem  video rất hay của phật giáo về Sự Tích Chú Đại Bi

 Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm

 

Bạn có thể xem kinh tại đây :
 
Đối với bản thân mình thì đã từng nhiều lần linh ứng Chú Đại Bi, Nó không phải linh ứng như kiểu bạn sẽ trúng lá số vài tỉ để đổi đời. Cũng không phải là luôn luôn sẽ linh ứng khi bạn trì. Nhưng rõ ràng khi bạn gặp nạn , hoặc gặp khó khăn nguy hiểm bạn mới thấy được sự linh ứng của câu chú này là lớn đến mức nào. Chú Đại Bi Thuộc về Mật Tông nên bạn cứ trì nhiều, trì đủ số lượng quy ước của từng câu chú Mật Tông ắt sẽ linh ứng bởi nó mang giá trí của sự thật của chân ngôn của những giá trị vĩnh cửuhạnh nguyện từ bi của Ngài Quan Thế Âm là không hề gian rối.


.

 

Đời người là nhiều gian nan, sẽ không biết khi nào bạn gặp tai nạn, bị bệnh bất ngờ hay gặp biến cố khó qua khỏi. Một người bạn Tên V của mình từng nhiều năm liền không có con và khi trì chú đại bi thì đã ứng nghiệm
Để cho thấy oai lực của Chú Đại Bi thì mình vẫn nhắc tới câu truyện của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh làm cái căn bản cho mình. Ông là người nổi tiếng trì Chú Đại Bi đến mức có được thần thông và khả năng sai khiến một vị Trấn Thiên Vương làm theo lệnh.( Con Số ông trì chú Đại Bi là 10 vạn 800 ngàn biến – để có được khả năng này) . Ông Được liệt vào hàng thánh và được xem như Tứ Bất Tử của Việt Nam, ông cũng được xem như là hóa thân của Vua Lý Thần Tông trong lịch sử , hiện tại ông được thờ tại các ngôi chùa ở Hà Nội.
Chi tiết về Thiền Sư theo trang Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia:
 
 
Còn vô số câu truyện lớn nhỏ về sự linh ứng của Chú Đại Bi, điều đó cho thấy sự cứu giúp của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát là hoàn toàn có thật. Theo như Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni thì bạn nên trì ít nhất 5 biến/1 ngày thì sẽ rất tốt đấy nhé.
Trong kinh có nói về việc nếu tịnh tấn trì chú thì sẽ không bị 15 cái chết xấu :

1. Không bị chết do đói khát khốn khổ.
2. Không bị chết do gông tù đánh đập.
3. Không bị chết vì oan gia thù địch.
4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau.
5. Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại.
6. Không bị chết bởi rắn rít độc cắn.
7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy.
8. Không bị chết bởi phạm nhằm thuốc độc.
9. Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại.
10. Không bị chết vì điên cuồng mê loạn.
11. Không bị chết do té cây, té xuống núi.
12. Không bị chết bởi người ác trù ếm.
13. Không bị chết bởi tà thần, ác quỷ làm hại.
14. Không bị chết vì bịnh ác lâm thân.
15. Không bị chết vì phi mạng tự hại.

 Có nhiều vị hòa thượng đã nói về chú này ví dụ như hòa thượng Tuyên Hóa…. Các ngôi chùa hiện nay trong các bài kinh Nhật Tụng đầu tiên cũng thường Trì Chú Đại Bi để cho thấy tầm quan trọng của câu Chú Đại Bi 

Bản Chú Đại Bi Tiếng Việt

 

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật ra da
33.Giá ra giá ra
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na
38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha tất đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.
***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát***

 

Bản Chú Đại Bi Tiếng Phạn 

 
Tiếng Phạn Phiên âm tiếng Việt
1. Namah Ratnatrayaya. 1. Na mô Rát na tra dạ da
2. Namo Arya- 2. Na mô A rị da
3. VaLokitesvaraya. 3. A va lô ki tê sa va ra da
4. Bodhisattvaya 4. Bô đi Sát toa da
5. Mahasattvaya. 5 -Ma ha Sát toa da
6. Mahakaruniakaya. 6. Ma ha ca ru ni ca da
7. Om. 7. UM !
8. Sarva Rabhaye. 8. Sa va la va ti
9. Sudhanadasya. 9. Súyt đa na tát si-a
10. Namo Skrtva i Mom Arya- 10. Na ma sất cờ rít toa ni manh a
rị da
11. Valokitesvara Ramdhava. 11. A va lô ki tê sa va ra lanh ta
pha
12. Namo Narakindi. 12. Na mô ni la canh tha
13. Herimaha Vadhasame. 13. Sất ri ma ha ba ta sa mi
14. Sarva Atha. Dusubhum. 14. Sạt vách va ta su băn
15. Ajeyam. 15. Át si dum !
16. Sarva Sadha. (Nama vasatva) 16. Sạt va sát toa na mô ba sát toa
17. Namo Vaga. 17. Na mô pha ga
18. Mavadudhu. Tadyatha. 18. Ma pha tê tu. Tát đi-da tha
19. Om. Avaloki. 19. OM ! A va lô ca
20. Lokate. 20. Lô ca tê
21. Karate. 21. Ca la ti
22. Ehre. 22. I Si ri
23. Mahabodhisattva. 23. Ma ha bô đi sát toa
24. Sarva Sarva. 24. Sa phô sa phô
25. Mala Mala 25. Ma ra ma ra
26. Mahe Mahredhayam. 26. Ma si ma si rít đà du
27. Kuru Kuru Karmam. 27. Gu ru gu ru gà ma-in
28. Dhuru Dhuru Vajayate. 28. Đu ru đu ru phạ si da ti
29. Maha Vajayate. 29. Ma ha Phạ si da ti
30. Dhara Dhara. 30. Đà ra đà ra
31. Dhirini. 31. Đi ri ni
32. Svaraya. 32. Xoa ra da
33. Cala Cala. 33. Já la já la
34. Mamavamara. 34. Mạ mạ Phạ ma ra
35. Muktele. 35. Muýt đi li
36. Ehe Ehe. 36. Ê hy ê hy
37. Cinda Cinda. 37. Si na si na
38. Arsam Pracali. 38. A la sin ba la sá ri
39. Vasa Vasam 39. Ba sa phạ si-nin
40. Prasaya. 40. Phạ ra xá da
41. Huru Huru Mara. 41. Hu lu hu lu bờ ra
42. Huru Huru Hri. 42. Hu lu hu lu sít-ri
43. Sara Sara. 43. Sa ra sa ra
44. Siri Siri. 44. Si ri si ri
45. Suru Suru. 45. Su ru su ru
46. Bodhiya Bodhiya. 46. Buýt đà da buýt đà da
47. Bodhaya Bodhaya. 47. Bô đà da bô đà da
48. Maitriya. 48. Mét tri dê
49. Narakindi. 49. Ni la canh ta
50. Dharsinina. 50. Tri sa ra na
51. Payamana. 51. Pha da ma nê
52. Svaha. 52. Soa va ha
53. Siddhaya. 53. Si ta da
54. Svaha. 54. Soa va ha
55. Maha Siddhaya. 55. Ma ha Si ta da
56. Svaha. 56. Soa va ha
57. Siddhayoge 57. Si ta da dê
58. Svaraya. 58. Xoa va ra da
59. Svaha. 59. Soa va ha
60. Narakindi 60. Ni la canh thi
61. Svaha. 61. Soa va ha
62. Maranara. 62. Bờ-ra ni la
63. Svaha. 63. Soa va ha
64. Sirasam Amukhaya. 64. Sít ri sim ha muýt kha da
65. Svaha. 65. Soa va ha
66. Sarva Maha Asiddhaya 66. Sạt va ma ha a sít ta da
67. Svaha. 67. Soa va ha
68. Cakra Asiddhaya. 68. Sắt cờ-ra a sít ta da
69. Svaha. 69. Soa va ha
70. Padmakastaya. 70. Bát-đơ-ma Kê sít ta da
71. Svaha. 71. Soa va ha
72. Narakindi Vagaraya. 72. Ni la canh tê banh ta la da
73. Svaha 73. Soa va ha
74. Mavari Samkraya. 74. Mô phô li săn ca ra da
75. Svaha. 75. Soa va ha
76. Namah Ratnatrayaya. 76. Na mô rát na tra dạ da
77. Namo Arya- 77. Na mô a rị da
78. Valokites- 78. A va lô ki tê
79. Varaya 79. Sa va ra da
80. Svaha 80. Soa va ha
81. Om. Siddhyantu 81. UM ! Sít đi dăn tu
82. Mantra 82. Manh tra
83. Padaya. 83. Ba ta da
84. Svaha. 84. Soa va ha.

 Bản Chú Đại Bi Tiếng Hoa 

nā mò, hē lá dá nà
duō lá yè yē
nā mò, ā lī yē
pó lú jié dì
shuò bō lá yē
pú tí sà duǒ pó yē
mó hē sà duǒ pó yē
mó hē jiā lú ní jiā yē
Nan, sà pó luó fá yè
shǔ dá nà dá xiě
nā mò, xī jí lī duǒ
yī měng ā lì yē
pó lú jí dì
shì fó lá lèng tuó pó
nā mò, nà lá jǐn chí
xī lī mó hē, pó duō shā miē
sà pó ā tā, dòu shū péng
ā shì yùn
sà pó sà duō, nā mò pó sà duō, nà mó pó jiā, mó fá sa dòu
dá shí tā
Nan, ā pó lú xī, lú jiā dì
jiā luó dì, yí xī lī
mó hē pú tí sà duǒ sà pó sà pó mó lá mó lá mó xī mó sī, lī tuó yùn
jù lú jù lú jié měng
dù lú dù lú, fá shé yē dì
mó hē, fá shé yē dì
tuó lá tuó lá
dì lī ní
shì fó lá yē
zhē lá zhē lá
mó mó fá mó lá
mù dì lì yī xī yī xī shì nà shì nà ā lá shēn, fó lá shè lì
fá shā fá shēn fó lá shè yē
hū lú hū lú mó lá hū lú hū lú xī lì
suō lá suō lá
xī lī xī lī
sū lú sū lú pú tí yè, pú tí yè
pú tuó yè, pú tuó yè
mí dì lì yè
nà lá jǐn chí
dì lì sè ní nà, pó yè mó nà, sā pó hē
xī tuó yè sā pó hē
mó hē xī tuó yè sā pó hē
xī tuó yù yì
shì pó lá yè sā pó hē
nà lá jǐn chí sā pó hē
mó lá nà lá sā pó hē
xī lá sēng, ā mù qū yē sā pó hē
sā pó mó hē ā sī tuó yè sā pó hē
shě jí lá ā xī tuó yè sā pó hē
bō tuó mó, jié xī duō yè sā pó hē
nà lá jǐn chí pó jiā lá yē sā pó hē
mó pó lì, shèng jié lá yè sā pó hē
nā mò hē lá dá nà, duō lá yè yē
nā mò ā lì yē
pó luó jí dì
shuò pó lá yè
sā pó hē
Nan, sī diàn dōu màn duō lá bá tuó yē
sā pó hē

84 câu chính là 84 Hóa Thân của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Hình Tướng cốt lõi của Chú Đại Bi chính là 10 loại tâm :

  1. Tâm Đại Từ Bi
  2. Tâm Bình Đẳng
  3. Tâm Vô Vi
  4. Tâm Chẳng Nhiễm Trước
  5. Tâm Không Quán
  6. Tâm Cung Kính
  7. Tâm Khiêm Nhường
  8. Tâm không Tạp Loạn
  9. Tâm Không Chấp Giữ
  10. Tâm Vô Thượng Bồ Đề
Nếu bạn có được các loại tâm như trên khi hành trì Chú Đại Bi thì sẽ rất tốt. Nhưng  nếu không có thì cũng ko sao bởi sự chân thật của Chú Đại Bi – và lời nguyện vô cùng lớn gắn liền với câu chú này , cũng như sự cứu giúp của Ngài Quan Âm luôn thường trực hiện hữu , là có thật , không quản bất kì ai , chẳng vì kể xấu thì trì ko linh hay ko được cứu giúp,chẳng nề hà kẻ khờ ,người khôn, người giàu kẻ nghèo hay tầng lớp xã hội nào. Bạn dễ dàng nhận thấy thiên thủ là ngàn cánh tay, trong ngàn cánh tay lại có thiên nhãn là ngàn con mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ý chỉ đi kèm với khả năng thần thông để độ hóa chúng sanh luôn là con mắt trí tuệ để nhìn thấu thế giới gian, hiểu rõ mọi bản chất của vấn đề thì mới có thể cứu khổ, cứu nạn được chúng sinh hữu tình.
.. Sự từ bi trải rộng khắp muôn nơi và đi cùng với nó là cái trí tuệ của một vị phật và cái giá trị đích thực của câu chú . Ngay đến việc Thiền Sư Từ Đạo Hạnh mặc dù sau này ngài đã đắc đạo nhưng trước khi ngài đắc đạo với câu chú này thì nhờ năng lực của chú đại bi ngài có thể đánh chết Pháp Sư Đại Điên ( Bỏ qua vấn đề tốt xấu của sự việc trên ) , mình chỉ xin nhấn mạnh là chú này Có một sức mạnh và năng lực thật nếu như bạn có thời gian chuyên tâm tu trì.

Bất kể bạn là kẻ xấu, người tốt, bất kể bạn vì mục đích gì hay là kẻ ngoại đạo, hễ ai cứ trì chú siêng năng tịnh tấn hoặc trí thành cầu nguyện, và trì đến một con số nhất định của Chú Đại Bi  thì đều có cảm ứng và linh ứng

Trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cũng có nhắc tới 42 thủ nhãn đi kèm với CHÚ ĐẠI BI. để tùy những sở cầu của người cầu mong mà toại ý như :

42 thủ nhãn của Chú Đại Bi

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống

 

Linh Ứng Có Thật Của Chú Đại Bi Trong Đời Sống
 

Với 42 thủ nhãn trên đây, nếu bạn có việc mong cầu thì hãy trì thủ nhãn đó thật nhiều , để có thể nhận được sự linh ứng.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments