Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là một hóa thân của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Khi ngài nguyện sẽ không thành chánh đẳng chánh giác nếu chưa độ hóa hết chúng sanh thì thân ngài hóa ra ngàn tay, ngàn mắt với nhiều thần thông biến hóa, trong những cánh tay đã sẵn sàng cứu vớt hết thảy chúng sanh, ngàn con mắt để thấu tường nỗi khổ của thế gian . Năng lực của ngài thật vô tận không điểm đầu và cũng không thấy điểm kết thúc thật không thể nghĩ bàn.

thiên thủ thiên nhãn quan âm

Vòng tay và mặt dây chuyền có hình Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đẹp nhất


Trong 12 con giáp Bồ Tát Quan Thế Âm đặc biệt có duyên với người tuổi tý nên thường những người tuổi tý rất hay lựa chọn dây chuyền có hình thiên thủ thiên nhãn ( đó là một hóa thân của ngài )
Nói đến hóa thân Thiên Thủ Thiên Nhãn thì người ta sẽ nhắc đến công năng và sự linh ứng thần kì của Chú Đại Bi.
Đây là một câu chú lớn hiện nay mà gần như tín đồ phật tử nào cũng biết dù tại gia hay đã xuất gia,
Nếu bạn có duyên với chú này thì hãy trì mỗi ngày ít nhất 5 biến nó sẽ tiêu tan bớt những tội ác và nghiệp xấu của chính bạn, và cũng sẽ có tác dụng tạo phước thêm cho bạn. Ờ ngôi chùa Láng(Hà Nội)  hiện nay thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh – Ông là một trong tứ bất tử của Việt Nam, từng có sự tích về ông đã trì chú đại bi tới mức có khả năng sai khiến các vị thiên vương con số mà đạt được khả năng đó là 10vạn800 ngàn biến ( theo tích xưa ) cũng đã có những nhân vật tên tuổi liễu triệt được thần thông từ câu chú này nhưng không được hé lộ, và đây là những phương pháp thuộc về tu mật giáo không được phổ truyền , mặc dù ngày nay câu chú đã được truyền rộng rãi tới tất cả mọi người nhưng bí quyết thì vẫn được dấu kín 
 Ngoài ra bạn có thể kết hợp 42 thủ nhãn là những con mắt tương ứng trong các cánh tay của ngài tùy theo sở cầu mà thành tựu . 
42 thủ nhãn chú đại bi

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

các thủ nhãn chú đại bi

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019

Còn nếu các bạn muốn tham khảo các mặt dây chuyền và vòng tay có hình thiên thủ thiên nhãn đẹp thì bạn có thể tham khảo theo các mẫu sau nhé
Mặt dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm độ mạng 2019